ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Δημοσίευση ισολογισμών και ανακοινώσεων
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την αξιότιμη πελατεία μας ότι σύμφωνα με τον νόμο 4072/2012 άρθρο 232, η δημοσίευση του ισολογισμού των ΑΕ και ΕΠΕ μπορεί να γίνει σε ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία ιστοσελίδας με τα στοιχεία της Εταιρείας σας όπου κάθε χρόνο θα ενημερώνεται με τον καινούργιο ισολογισμό και τις ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Δημιουργία μακέτας του ισολογισμού
Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική στοιχειοθεσία του ισολογισμού σας, τις όποιες διορθώσεις, οριστικοποίησή του και την δημιουργία μορφής (pdf), σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Τυπογραφείου* για την δημοσίευση στο ΦΕΚ και για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.

 

* Η μορφή που πρέπει να έχουν οι σχετικές αναρτήσεις, θα πρέπει να είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στις εφημερίδες, τις οποίες εξάλλου και συνεχίζουν να πραγματοποιούν οι εταιρίες οι οποίες δεν έχουν καταχωρίσει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας τους στο οικείο Μητρώο. Συνεπώς θα πρέπει να είναι εξίσου ευκρινείς με τις δημοσιευόμενες στον τύπο πληροφορίες, εκτυπώσιμες και αποθηκεύσιμες