การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของผู้คน

เซลล์ภูมิคุ้มกันและโมเลกุลที่ละลายได้โดยตรงในผิวหนังของผู้ป่วยที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงเราสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์ในขั้นตอนแรกของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน การค้นพบนี้ให้ความรู้ใหม่ที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของผู้คนในการติดเชื้อไวรัสเฉียบพลัน ในอนาคตนักวิจัยหวังว่าความรู้นี้อาจถูกนำไปใช้ในการพัฒนาวัคซีน

รวมทั้งปรับปรุงการดูแลการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเฉียบพลัน การแพร่เชื้อผ่านทางยุงสู่มนุษย์ซึ่งการติดเชื้ออาจทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกรุนแรงหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบกับการระบาดของโรคอย่างรุนแรง สวีเดนรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นประจำทุกปี 150-200 คนโดยปกติแล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นโรคติดต่อเช่นประเทศไทย ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ