การวางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบ

ที่ตั้งของเขื่อนนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โฆษกของรัฐบาลกล่าวเพิ่มว่าโครงการเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้ว นายพุฒิพงศ์กล่าวว่านายประยุทธจันทร์ชะอำได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบเพื่อให้รัฐบาลไม่มีภาระทางการเงินที่หนักเกินไปในปีเดียว สำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่และเร่งด่วนจริงๆ

กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณอาจต้องการหาแหล่งเงินกู้จากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เมื่อวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้โครงการตรวจวัดแสงแห่งชาติและโครงการระยะที่ 2 ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565 โครงการที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีมูลค่าประมาณ 21,000 ล้านบาทเป็นการพัฒนาคลองระบายน้ำบางลำพูน บางไทรและอาคารที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการอื่น ๆ อีก 2 โครงการของกรมฯ