ความมั่งคั่งต่อหัวเพิ่มขึ้น 30%

ความมั่งคั่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 ในช่วง 20 ปีในขณะที่ความมั่งคั่งต่อหัวเพิ่มขึ้น 30% ประเทศที่มีรายได้ปานกลางมีส่วนแบ่งของความมั่งคั่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 28 ในช่วงดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากผลกำไรในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก Wodon กล่าว ทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของความมั่งคั่งทั้งหมดยกเว้น ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ ทุนธรรมชาติยังคงเป็นส่วนใหญ่

อัตราภาษีศุลกากรการนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของทรัมพ์ได้ทำร้ายตลาดรถยนต์ในสหรัฐฯแล้ว นายศุภชัยกล่าวว่าการตอบโต้จากจีนในรูปของภาษีถั่วเหลือง 25 เปอร์เซ็นต์ในประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. ทำให้ราคาข้าวในสหรัฐลดลง นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก Quentin Wodon หนึ่งในนักเขียน